Selectie uit de gerealiseerde projecten

Strategisch platform
Door de oprichting van de SEHO is er een platform voor meningsuiting en besluitvorming binnen Haarlem-Oost gerealiseerd en is er gebouwd aan een betere infrastructuur van de zorg. Tevens is er een gemeenschappelijke juridische positie gecreëerd waardoor raamovereenkomsten, met als voorbeeld Zilveren Kruis en de VU, mogelijk zijn.

Zilveren Kruis – samenwerking
Voor Zilveren Kruis is SEHO het zorgverleningsgezicht van Haarlem-Oost. SEHO is “preferred provider” voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Ook voor andere organisaties geldt dat in meer of mindere mate, voorbeelden hiervan zijn de VU, KCOETZ, HCZK, Pharmapartners, gemeente en de Regionale ondersteuningsorganisatie ZonH. Dankzij de ondersteuning van de SEHO zijn de deelnemende huisartsen in staat geweest hun dienst/zorgverlening aan patiënten en samenwerking binnen de eerste lijn te stroomlijnen/verbeteren, en te voldoen aan de vereisten/criteria voor de GEZ, (als een van de eerste huisartsengroepen in Nederland die niet van oudsher gezondheidscentra waren).