Welkom bij SEHO

Welkom op de website van de Maatschap Samenwerkende Eerstelijnszorg Haarlem-Oost


Wie en wat is SEHO
De Samenwerkende Eerstelijnszorg in Haarlem Oost (SEHO) is een samenwerkingsverband van huisartsen en fysiotherapeuten. In totaal bedienen zij 28.500 patiënten in een gebied met een veelal complexe zorgvraag.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om niet alleen de onderlinge samenwerking te verstevigen, maar ook initiatief te nemen om de samenwerking met andere partijen, zoals andere disciplines in de eerstelijn en het ziekenhuis en andere domeinen, zoals het sociale domein te verbeteren. De huisartsen en fysiotherapeuten van de SEHO zijn er van overtuigd dat juist voor de populatie waar zij voor werken samenwerking met en samenhang tussen de verschillende hulpverleners de enige mogelijkheid is om resultaat te boeken op de gezondheid van de populatie.


Missie

Bij SEHO vinden we dat samenwerken loont en meer is dan samen werken aan de gezondheid van de patiënt. Wij kiezen voor een intensief samenwerkingsverband waarbij wij elkaars expertise maximaal benutten. Wij koppelen de integrale blik van de huisarts aan de speciale kennis van de fysiotherapeut over bewegen. Samen streven we naar de hoogste kwaliteit van zorg. We willen ons constant verbeteren en ontwikkelen.

Dit willen we allemaal om de mensen in Haarlem Oost de beste zorg te bieden. Mensen waar wij een verantwoordelijkheid voor voelen en waar wij ons betrokken bij voelen. Zorg die laagdrempelig, toegankelijk, herkenbaar is.


Leonard Springerlaan 7
2033 TA Haarlem HOLLAND