Welkom bij SEHO

Welkom op de website van de  Stichting Eerstelijnszorg Haarlem-Oost (SEHO)

Visie

De SEHO is een samenwerkingsverband van aanbieders van geïntegreerde eerstelijnszorg in Haarlem-Oost.
Zij heeft tot doel de geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg in deze regio verder te bevorderen, en de kwaliteit van de zorg te borgen en verder te optimaliseren.

Missie

De SEHO is een stichting die gedragen wordt door de huisartsen van de ZOED Molenwijk, de ZOED Schalkwijk en de HOED Leonard Springer. Zij biedt structuur voor samenwerking met regionale 1ste lijns zorgaanbieders.

De SEHO wil multidisciplinaire eerstelijns zorg bevorderen en faciliteren om zodoende een transparant en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod te waarborgen. De voor de beroepsgroepen vigerende richtlijnen worden daarbij in acht genomen. Door een professionele bedrijfsvoering wordt ruimte gecreëerd voor de deelnemende zorgverleners om innovatieve activiteiten te ontplooien die de kwaliteit van zorg verbeteren.De SEHO functioneert als aanspreek- en verbindingspunt voor de contacten die zij onderhoudt met (o.a.) regionale zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars. Vanuit deze contacten en relaties bepaalt de SEHO met de aangesloten deelnemers de korte en langere termijn doelstellingen en aandachtspunten t.a.v. de kwaliteit van de zorg.

Tevens streeft zij naar een vruchtbaar klimaat voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding.De Stichting wordt door Achmea beschouwd als preferred provider van huisartsenzorg in Haarlem-Oost terwijl de Stichting een hoogwaardig zorgaanbod voor Achmea-verzekerden garandeert. Alle praktijken maken deel uit van het Academisch Netwerk van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Leonard Springerlaan 7
2033 TA Haarlem HOLLAND
31(0)6 – 51 91 67 59
h.vanlier@seho.nl