Welkom bij SEHO

Welkom op de website van de Maatschap samenwerkende eerstelijnszorg Haarlem-Oost


Visie
De SEHO is een samenwerkingsverband van aanbieders van multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijnszorg in Haarlem-Oost. Het werkgebied van de maatschap is de regio Haarlem. Zij heeft als doelen de bevordering van de kwaliteit en continuïteit van eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteuning daarvan en de ondersteuning en de bevordering van de gezondheidszorg en het welzijn in het algemeen in het werkgebied van de maatschap.


Missie
De SEHO is een maatschap die gedragen wordt door de huisartsen van de ZOED Molenwijk, de ZOED Schalkwijk en de Huisartsengroep Leonard Springerlaan, en de fysiotherapeuten van de praktijken Teding van Berkhout, FysioExpert & FysioVerton, Medisch Training Centrum Springerlaan en SanTwee. Zij biedt structuur voor samenwerking met regionale eerstelijns zorgaanbieders, tweedelijns zorgaanbieders en welzijn.

De SEHO wil multidisciplinaire eerstelijns zorg bevorderen en faciliteren om zodoende een transparant en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod te waarborgen. De voor de beroepsgroepen vigerende richtlijnen worden daarbij in acht genomen. Door een professionele bedrijfsvoering wordt ruimte gecreëerd voor de deelnemende zorgverleners om innovatieve activiteiten te ontplooien die de kwaliteit van zorg verbeteren. De SEHO functioneert als aanspreek- en verbindingspunt voor de contacten die zij onderhoudt met (o.a.) regionale zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars. Vanuit deze contacten en relaties bepaalt de SEHO met de aangesloten deelnemers de korte en langere termijn doelstellingen en aandachtspunten ten aanzien van de kwaliteit van de zorg.

Tevens streeft zij naar een vruchtbaar klimaat voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De maatschap wordt door Zilveren Kruis beschouwd als preferred provider van zorg in Haarlem-Oost waarbij de maatschap een hoogwaardig zorgaanbod voor Zilveren Kruis-verzekerden garandeert. Alle praktijken maken deel uit van het Academisch Netwerk van de Vrije Universiteit van Amsterdam.


Leonard Springerlaan 7
2033 TA Haarlem HOLLAND