Welkom bij SEHO

Welkom op de website van de Maatschap samenwerkende eerstelijnszorg Haarlem-Oost


Visie

De SEHO is een samenwerkingsverband van aanbieders van geïntegreerde eerstelijnszorg in Haarlem-Oost. Het werkgebied van de stichting is de regio Haarlem. Zij heeft als doelen de bevordering van de kwaliteit en continuïteit van eerstelijnsgezondheidszorg en ondersteuning daarvan en de ondersteuning en de bevordering van de gezondheidszorg en het welzijn in het algemeen in het werkgebied van de stichting.


Missie

De SEHO is een stichting die gedragen wordt door de huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten van de ZOED Molenwijk, de ZOED Schalkwijk en de locatie Leonard Springerlaan, de apothekers van de Van Gogh apotheek en de Teyler apotheek en de fysiotherapeuten van de praktijken Teding van Berkhout, FysioExpert & FysioVerton, Medisch Training Centrum Springerlaan en SanTwee. Zij biedt structuur voor samenwerking met regionale eerstelijns zorgaanbieders.

De SEHO wil multidisciplinaire eerstelijns zorg bevorderen en faciliteren om zodoende een transparant en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod te waarborgen. De voor de beroepsgroepen vigerende richtlijnen worden daarbij in acht genomen. Door een professionele bedrijfsvoering wordt ruimte gecreëerd voor de deelnemende zorgverleners om innovatieve activiteiten te ontplooien die de kwaliteit van zorg verbeteren. De SEHO functioneert als aanspreek- en verbindingspunt voor de contacten die zij onderhoudt met (o.a.) regionale zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars. Vanuit deze contacten en relaties bepaalt de SEHO met de aangesloten deelnemers de korte en langere termijn doelstellingen en aandachtspunten ten aanzien van de kwaliteit van de zorg.

Tevens streeft zij naar een vruchtbaar klimaat voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding. De stichting wordt door Achmea beschouwd als preferred provider van zorg in Haarlem-Oost terwijl de stichting een hoogwaardig zorgaanbod voor Achmea-verzekerden garandeert. Alle praktijken maken deel uit van het Academisch Netwerk van de Vrije Universiteit van Amsterdam.


Leonard Springerlaan 7
2033 TA Haarlem HOLLAND
31(0)6 – 37649483
h.hulsinga@seho.nl